ผู้อำนวยการรพ.กะพ้อ

daecha.png

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดประชุมวิชากรเวชศาสตร์และวิทยาการด้านผู้สูงอายุnew_icon

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร...new_icon

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

การคัดเลือกผุ้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดปัตตานี ปี 2559

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง

การจัดส่งรายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน ปี 2559

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 3

การแอบอ้างบิดเบือนนโยบายของรัฐบาลและ คสช.

ขออำนวยความสะดวกให้กับผุ้ถือบัตรปฏิบัติงานประจำสำนักงานประสานงานชายแดนไทย-มาเลเซีย

แจ้งการเข้าตรวจสอบการใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

การสมัครอาสาสมัครสามัญ พอ.สว.

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกรียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ

รับย้ายข้าราชการ

การรวมพลังคนไทยลดพีคไฟฟ้า

สสจ.ปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ประสบอัคคีภัย

รับย้าย/รับโอนข้าราชการ

เสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับการพิจารณารับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี2559

 การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทย....

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วยตนเอง/การสมัครเป็นสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง

การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วยตนเอง

 

เอกสารล่าสุด

แบบฟอร์มต่างๆรพ.กะพ้อ
 

. ...

. ...

. ...

. ...

. ...
 
ทีมหมอครอบครัว คปสอ.กะพ้อ
 หากรูปไม่ชัดเจน ให้ผู้ใช้งานบันทึกรูปภาพเก็บไว้ในเครื่อง แล้วเปิดดูรูปภาพที่เก็บไว้ในเครื่องแทนครับ :)
 


จิบน้ำชายามเช้า ณ รพ.สต.ปล่องหอย
(21/1/2559)


อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
รพ.สต.[NCD] (21/12/2558)

อ.กฤษณา ไกรสินธ์ุ เยี่ยมติดตาม

โรงงานสมุนไพร (02/11/2558)


ปฏิบัติการซ้อมแผนกู้ภัย
(05/08/2558
)s

กิจกรรมรับน้องใหม่ ปี 58

(26/08/2558)


 

 

Who's Online

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์