ผู้อำนวยการรพ.กะพ้อ

daecha.png

เอกสารล่าสุด

แบบฟอร์มต่างๆรพ.กะพ้อ
 

. ...

. ...

. ...

. ...

. ...
 
ทีมหมอครอบครัว คปสอ.กะพ้อ
 หากรูปไม่ชัดเจน ให้ผู้ใช้งานบันทึกรูปภาพเก็บไว้ในเครื่อง แล้วเปิดดูรูปภาพที่เก็บไว้ในเครื่องแทนครับ :)
 


จิบน้ำชายามเช้า ณ รพ.สต.ปล่องหอย
(21/1/2559)


อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
รพ.สต.[NCD] (21/12/2558)

อ.กฤษณา ไกรสินธ์ุ เยี่ยมติดตาม

โรงงานสมุนไพร (02/11/2558)


ปฏิบัติการซ้อมแผนกู้ภัย
(05/08/2558
)s

กิจกรรมรับน้องใหม่ ปี 58

(26/08/2558)


 

 

Who's Online

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์