Untitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled Document
วันที่ 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00
จันทร์, 25 พ.ค. 2563
อังคาร, 26 พ.ค. 2563
พุธ, 27 พ.ค. 2563
พฤหัสบดี, 28 พ.ค. 2563
ศุกร์, 29 พ.ค. 2563
เสาร์, 30 พ.ค. 2563
อาทิตย์, 31 พ.ค. 2563

คำชี้แจงในการจอง :
1 เด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ โปรจองในช่วงเวลา 11.00 น.
2 ถ้าต้องการแก้ไขเวลา กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
3 จองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 1 เดือน
4 ฝ่ายทันตกรรม รพ.กะพ้อ โทร 098-0133387