อัสลามูอาลัยกุมครับ, ยินดีต้อนรับสู่อ้อมกอด
โรงพยาบาลกะพ้อ อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

อัตลักษณ์ :: ตรงต่อเวลา เป็นพี่น้องกัน บริการด้วยใจ

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ..

ชื่อโครงการ : จัดซ์้อครุภันฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น จำนวน 6 เครื่อง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ..

ชื่อโครงการ : จัดซ์้อครุภันฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ระเบียบ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

การฝึกอบรม : อบรม ประชุม/สัมนา (วิชาการเชิงปฏิบัติการ) บรรยายพิเศษ ฝึกศึกษา ฝึกงาน ดูงาน มีโครงการ/หลักสูตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ..

ชื่อโครงการ : เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์

ยุทธ์ศาสตร์โรงพยาบาลกะพ้อ ปี 60

วิสัยทัศน์ : โรงพยาบาลมีคุณภาพ เป็นที่ศรัทธาของชุมชน ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยื่น ภายในปี 2566

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ..

ชื่อโครงการ : จัดซ์้อคอมพิวเตอร์

รูปภาพกิจกรรม

ลำดับที่ชื่อโครงการรายละเอียดหมายเหตุ
1ชื่อโครงการ :จัดซ์้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการดาวนโหลด-
2ชื่อโครงการ :จัดซ์้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการดาวนโหลด-
3ชื่อโครงการ : จัดซ์้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการดาวนโหลด-
4ชื่อโครงการ : จัดซ์้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการดาวนโหลด-
5ตารางแสดงวงเงิน ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการดาวนโหลด-
ดูเพิ่มเติม
ลำดับที่ตำแหน่งรายละเอียดหมายเหตุ
1no data--
ลำดับที่ชื่อเอกสารรายละเอียดหมายเหตุ
1ยังไม่มีเอกสาร--
ลำดับที่วันที่ประชมุ (คปสอ.กะพ้อ)ไฟล์หมายเหตุ
1รายงานการประชุมคปสอ.ครั้งที่3-2560ดาวนโหลด-
2รายงานการประชุมคปสอ.ครั้งที่2-2560ดาวนโหลด-
3 รายงานการประชุมคปสอ.ครั้งที่1-2560ดาวนโหลด-
4รายงานการประชุมคปสอ.ครั้งที่ 2-2559ดาวนโหลด-
ดูเพิ่มเติม
ลำดับที่วันที่ประชุม(ประจำเดือน)ไฟล์หมายเหตุ
1กรกฎาคม 2560ดาวนโหลด-
2พฤษภาคม 2560ดาวนโหลด-
3เมษายน 2560ดาวนโหลด-
4มีนาคม 2560ดาวนโหลด-
ดูเพิ่มเติม

โปรแกรมต่าง

โรงพยาบาลกะพ้อ

รพ.กะพ้อ 86 หมู่ 1 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตานี 94230 โทร.073-494037 โทรสาร.073-494142

ติดต่อเรา