นิเทศงานสาธารณสุขบูรณาการ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 26/12/2560

โรงพยาบาลกะพ้อ

รพ.กะพ้อ 86 หมู่ 1 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตานี 94230 โทร.073-494037 โทรสาร.073-494142

ติดต่อเรา