Untitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled Document
วันที่ 8.30
ถอน/ตรวจ
9.00
ถอน/ตรวจ
9.30
อุดฟัน
10.00
*
10.30
อุดฟัน
11.00
*
11.30
ขูดหินปูน
จันทร์, 10 พ.ค. 2564
อังคาร, 11 พ.ค. 2564
พุธ, 12 พ.ค. 2564
พฤหัสบดี, 13 พ.ค. 2564
ศุกร์, 14 พ.ค. 2564
เสาร์, 15 พ.ค. 2564
อาทิตย์, 16 พ.ค. 2564