อัสลามูอาลัยกุมครับ, ยินดีต้อนรับสู่อ้อมกอด
โรงพยาบาลกะพ้อ อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

รูปภาพกิจกรรม/onepage

เรื่อง ดาวน์โหลด วันที่เผยแพร่
จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ นวก.คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานประกันฯ -
จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ นักเทคนิคการแพทย์ ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์... -
จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ นวก.สาธารณสุข ของกลุ่มงานบริการทั่วไป -
จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ นวก.สาธารณสุข ของกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ องค์รวมและยุทธศาสตร์ -
จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ พยาบาลวิชาชีพ ของกลุ่มงานการพยาบาล งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน -
จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ พยาบาลวิชาชีพ ของกลุ่มงานการพยาบาล งานผู้ป่วยใน -
ดูเพิ่มเติม
เรื่อง ดาวน์โหลด วันที่เผยแพร่
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ในรอบเดือน มกราคม 2561 -
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 -
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 -
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 -
ดูเพิ่มเติม
เรื่อง ดาวน์โหลด วันที่เผยแพร่
แบบฟอร์มการส่งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ /การซ่อมทั่วไป -
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รพ.กะพ้อ 2567.pdf -
Kapho 2P Sefety 30-10-2567
นโยบายบริหารความเสี่ยง 17-07-2567
ดูเพิ่มเติม
วันที่ประชมุ (คปสอ.กะพ้อ) ดาวน์โหลด วันที่เผยแพร่
รายงานการะชุม-คปสอ.ครั้งที่ 2/2567 -
รายงานการะชุม-คปสอ.ครั้งที่ 1/2567 -
รายงานการะชุม-คปสอ.ครั้งที่-6/2566 -
รายงานการะชุม-คปสอ.ครั้งที่-7/2566 -
รายงานการะชุม-คปสอ.ครั้งที่-6/2566 -
รายงานการะชุม-คปสอ.ครั้งที่-5/2566 -
ดูเพิ่มเติม
เรื่อง ดาวน์โหลด วันที่เผยแพร่
มกราคม 2565 -
ดูเพิ่มเติม

ตารางการให้บริการคลินิค

โปรแกรมสำหรับประชาชน

ระบบ Back Office

ระบบสารสนเทศสุขภาพ

โรงพยาบาลกะพ้อ
Kapho Hospital

รพ.กะพ้อ 86 หมู่ 1 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 94230
โทร.073-494037 โทรสาร.073-494142
E-mail : saraban@hoskapho.com
Line ID : @539adywx

ติดต่อเรา