[ ระบบงานสารบรรณ รพ.กะพ้อ ]

หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ โทร 129 หรือ Line : young13