Untitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled Document
วันที่ 8.15
ถอน/ตรวจ
9.00
อุดฟัน
10.00
อุดฟัน*
11.00
ขูดหินปูน*
จันทร์, 18 ก.ย. 2566
อังคาร, 19 ก.ย. 2566
พุธ, 20 ก.ย. 2566
พฤหัสบดี, 21 ก.ย. 2566
ศุกร์, 22 ก.ย. 2566
เสาร์, 23 ก.ย. 2566
อาทิตย์, 24 ก.ย. 2566