Untitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled Document
วันที่ 8.15
ถอน/ตรวจ
9.00
อุดฟัน
10.00
อุดฟัน*
11.00
ขูดหินปูน*
จันทร์, 25 ก.ย. 2566
อังคาร, 26 ก.ย. 2566
พุธ, 27 ก.ย. 2566
พฤหัสบดี, 28 ก.ย. 2566
ศุกร์, 29 ก.ย. 2566
เสาร์, 30 ก.ย. 2566
อาทิตย์, 1 ต.ค. 2566