Untitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled Document
วันที่ 8.15
ถอน/ตรวจ
9.00
อุดฟัน
10.00
อุดฟัน*
11.00
ขูดหินปูน*
จันทร์, 2 ต.ค. 2566
อังคาร, 3 ต.ค. 2566
พุธ, 4 ต.ค. 2566
พฤหัสบดี, 5 ต.ค. 2566
ศุกร์, 6 ต.ค. 2566
เสาร์, 7 ต.ค. 2566
อาทิตย์, 8 ต.ค. 2566