เอกสาร/แบบฟอร์ม (สำหรับเจ้าหน้าที่)

โรงพยาบาลกะพ้อ
Kapho Hospital

รพ.กะพ้อ 86 หมู่ 1 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 94230
โทร.073-494037 โทรสาร.073-494142
E-mail : saraban@hoskapho.com
Line ID : @539adywx

ติดต่อเรา